Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od Umowy

Odstąpienie od umowy to uprawnienie przysługujące jedynie konsumentowi - osobie fizycznej.

Można również wypełnić poniższy dokument wydrukować go lub wysłać mailem


FORMULARZ ODSTĄPIENIA
=================================================

Dane klienta:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Adres e-mail:
Telefon:

Dane sprzedawcy: 

Adres www: www.primega.pl
Nazwa firmy: Primega Artur Potwardowski
Adres: Wawerska 3A
Kod pocztowy: 05-400
Miasto: Otwock
Adres e-mail: biuro@primega.pl  

Zamówienie nr:

Data zawarcia umowy / odebrania towaru: ... (Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży towaru proszę podać datę odebrania paczki).

Forma zwrotu płatności:


Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie następujących rzeczy:

Dane towaru:
Nazwa towaru:
Ilość:
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA / KONIEC
=================================================

 

Jeżeli dokonali Państwo zakupu w sklepie internetowym i chcecie oddać zakupiony Towar można to zrobić jeżeli od odbioru paczki nie minęło 14 dni kalendarzowych.

Wystarczy, że przed upływem wspomnianych 14 dni otrzymamy pismo na adres Sklepu Internetowego.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.

Jeżeli dochowany zostanie terminu 14 dni wówczas w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych proszę na własny koszt wysłać/dostarczyć zwracany towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru.

Proszę pamiętać, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.


Odbiór Paczki

Przed przyjęciem paczki mogą Państwo sprawdzić z zewnątrz, czy przesyłka nie nosi śladów uszkodzeń. Jeżeli stwierdzą Państwo zewnętrzne oznaki uszkodzenia paczki lub jej otwarcia nie muszą jej Państwo przyjmować od dostawcy. Jako powód odmowy przyjęcia paczki należy podać informację, że widoczne są zewnętrzne uszkodzenia paczki.

Po przyjęciu paczki mogą Państwo w obecności dostawcy otworzyć paczkę i jeżeli coś się nie zgadza lub towar jest uszkodzony można zażądać od dostawcy spisania protokołu reklamacji. Dostawca powinien posiadać wzór formularza reklamacji przy sobie.

 

Reklamacje towaru

Jeżeli podczas użytkowania zakupionego towaru okaże się, że ma on wadę nie wynikającą ze złego użytkowania mogą Państwo złożyć reklamację. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru przez 2 lata od dnia odbioru przesyłki. Jeżeli wada wystąpiła w pierwszym roku mają Państwo czas do końca obowiązywania rękojmi na złożenie reklamacji. Jeżeli wada wystąpiła w drugim roku mają Państwo 1 rok na złożenie reklamacji od dnia zauważenia wady.